بی توجهی به مقوله اطلاع رسانی از سوی مدیران قابل قبول نیست

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد :
 

بی توجهی به مقوله اطلاع رسانی از سوی مدیران قابل قبول نیست

 

در نشست مدیران و روسای امور و ادارات آبفای شهر وشهرستان ها با معاونان آبفا استان برگزارشد، مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: غفلت و بی توجهی به مقوله اطلاع رسانی در آب و فاضلاب و از سوی مدیران اجرایی این دستگاه قابل قبول نیست.

 

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد در زمینه اطلاع رسانی در حوزه آب اظهار کرد:غفلت و بی توجهی به مقوله اطلاع رسانی در آب و فاضلاب و از سوی مدیران اقابل قبول نیست.علی محمد غریبی تعامل با رسانه ها و تقویت اطلاع رسانی در زمینه مصرف بهینه آب و واقعیت های موجود را الزامی دانست و گفت: روابط عمومی به عنوان ستون اصلی هر دستگاه باید همواره پیشتاز باشد.


غریبی تولید و انتشار خبر و مستندسازی فعالیت های شرکت از سوی ادارات آبفای استان را ضروری دانست و گفت: اهمیت تولید و توزیع آب و چالش های مهمی که در این زمینه وجود دارد با اطلاع رسانی به مردم باید تبیین شود.مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: رابطان خبری و مسئولان روابط عمومی آبفای ادارت باید پای کار ترین و چابک ترین افراد باشند.

تاریخ درج :  1399/4/23

تعداد بازدیدها : 57

ارسال نظر