برخي دستگاههاي اجرايي در جذب اسناد خزانه تعلل می کنند

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان:

 

برخي دستگاههاي اجرايي در جذب اسناد خزانه تعلل می کنند

 

ادارات استان تا پايان خرداد نسبت به جذب اسناد اقدام کنند

 

 

دومين نشست شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان، در سال 1399 در ساختمان شماره يك استانداري برگزار شد.

 

علی سلحشوري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گفت: در اجراي بند (د) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 و ماده 21 ضوابط اجرايي قانون بودجه مذكور، با توجه به اينكه بخشي از منابع بودجه‌ اي دولت از طريق فروش اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول مازاد دستگا‌ههاي اجرايي تأمين مي‌شود، به همين دليل ضرورت دارد تا در اين خصوص، كميته‌اي تحت عنوان كميته شناسايي فروش اموال و دارايي ‌هاي منقول و غيرمنقول مازاد دستگاههاي اجرايي تشكيل شود.

 

سلحشوري، با اشاره به تعلل برخي دستگاههاي اجرايي در جذب اسناد خزانه، عنوان كرد: 363 ميليارد تومان اسناد خزانه در سال 98 در بين دستگا‌ههاي اجرايي استان توزيع شد كه از اين ميزان، حدود 164 ميليارد تومان جذب و 198 ميليارد تومان جذب نشده است.

 

سلحشوري عنوان كرد: جذب اسناد خزانه توسط سازمان بازرسي، اقتصاد و دارايي، امور مالياتي، فني و حرفه‌اي، هواشناسي، كتابخانه‌هاي عمومي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، انتقال خون، هلال احمر، بهزيستي، منابع طبيعي، صنعت و معدن، شركت برق و شهرداري سي‌سخت صفر بوده است، كه دستگاههاي اجرايي و ادارات استان بايد جذب اسناد خزانه را سرعت دهند و تا پايان خرداد همه اين اسناد را جذب كنند.

 

دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه استان،  با بيان اينكه در سال جاري 61 ميليارد تومان بابت افزايش 50 درصدي حقوق و غيره، به اعتبارات هزينه ‌اي استان افزوده شده است، اظهار داشت: ادارات و دستگاههاي اجرايي بايد اين ميزان اعتبار را از محل فروش اموال مازاد و صرفه‌ جويي در محل هاي ديگر تامين كنند.

 

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همچنين افزود: پاداش بازنشستگان و مابقي مرخصي كاركنان دستگاههاي اجرايي كه حدود ۹ ميليارد است، از طريق فروشاموال مازاد دستگاههاي اجرايي تامين خواهد شد.

 

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين جلسه گفت: اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان در سال جاري ۲۸۷ ميليارد مصوب شده كه رشد ۸ و نيم درصدي نسبت به سال قبل داشته است.

 

سلحشوري در پايان گفت: حدود ۹۰۰ پروژه نيمه تمام در استان است كه با ابلاغ اعتباراتي كه مورد تاكيد رياست محترم جمهوري است بحث اعتبارات تخصیص خواهد يافت.

تاریخ درج :  1399/2/24

تعداد بازدیدها : 104

ارسال نظر