1401/12/27
  • این واژه برای  مردم‌  واژه آشنا و قابل فهمی است  و آنقدر روزانه  در رسانه های جمعی و مکتوب و  مجازی مورد استفاده قرار می ...

  • سابقه سه دهه تخریب‌ در بافت تاریخی و خط ترسیمی روی طرح خوب مشاور تا رویکرد میراثی طرح جدید مصوب شده، موضوعاتی بود که شب گذشته در رسانه ملی و در ب ...

  • به منظور تامين آب شرب و صنعت شهرستان کازرون، احيا درياچه پريشان، توليد انرژي برقابي، تامين آب کشاورزي و کنترل سيلاب، سد خاکي نرگسي با حجم مخزن ۱۳۵ ميل ...

  • "حرفى ندارم ،در دادگاه شما را  می بينم ! " این پاسخ تهديدآميز ،واكنش محمد فرخ زاده ،معاون گردشگرى استاندار فارس به خبرنگار ابتكارجنوب در جمع ...

  • شاید معاون گردشگری استاندارفارس به رسم مهمان نوازی شیرازی ها ، گردشگران خارجی و تورهای گردشگری را در مدت اقامتشان ، به منزل خود بردند! 

  • طی هفته‌های اخیر ،موضوع گرانی سیمان، بازار ساخت و ساز مسکن را به چالش کشانده ، طوری که این موضوع،  وزیر صمت را نیز به واکنش واداشت و او اظها ...