تخصيص اعتبارات لازم براي اطفاء حريق جنگل‌ هاي استان

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کهگیلویه وبویراحمد خبرداد:
 

تخصيص اعتبارات لازم براي اطفاء حريق جنگل‌ هاي استان

 
رئيس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کهگیلویه وبویراحمدگفت: در پي آتش سوزي هاي اخير در كوههاي شهرستان هاي كهگيلويه و گچساران و در پي دستور استاندار محترم استان به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، مبلغ ۴۰۰ ميليون تومان از محل نقدينگي در خزانه استان براي مبارزه با آتش سوزي هاي اخير تخصيص داده شد.
 

علی سلحشوري افزود: از اين مقدار، مبلغ ۲۰۰ ميليون تومان در اختيار مديريت بحران استان، ملبغ ۱۰۰ ميليون تومان در اختيار محيط زيست استان و مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان ماباقي در اختيار منابع طبيعي استان به صورت نقد قرار خواهد گرفت.


رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اظهار اميدوري كرد: به دستگاههاي اجرايي مربوطه استان كه در صف اول مبارزه با آتش سوزي هاي اخير قرار دارند اين قول را مي دهيم، با مكاتباتي كه با سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت كشور داشتيم، مشكلي از بابت ابلاغ و تخصيص اعتبار لازم در جهت مبارزه و اطفاء حريق آتش سوزي هاي اخير استان نداشته باشند.

 
تاریخ درج :  1399/3/10

تعداد بازدیدها : 81

ارسال نظر