پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب یاسوج تمامی استانداردهای لازم را دارد

 

معاون توسعه و بهره برداری فاضلاب شرکت آبفا استان:

 

پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب یاسوج تمامی استانداردهای لازم را دارد

 

 

به دنبال برگزاری نشست های کارگروه کنترل حفاظت کیفی آب استان ظهر امروز اعضای این کارگروه شامل نمایندگانی از منابع طبیعی، شبکه بهداشت،محیط زیست، آب منطقه ای و آب و فاضلاب، بازدید میدانی از بخش های مختلف تصفیه خانه شهر یاسوج و روند تصفیه فاضلاب داشتند.

 

معاون توسعه و بهره برداری فاضلاب شرکت آبفا کهگیلویه و بویراحمد در این بازدید با اشاره به برخی نواقص موجود در تصفیه خانه فاضلاب شهر یاسوج اظهار کرد: با راهبری صحیح تصفیه خانه، بخش اعظم ایرادات فنی تصفیه خانه با راه اندازی اداره تصفیه خانه فاضلاب شهر یاسوج هم اکنون بخوبی انجام و برطرف شده است.

 

 غیضان خواهانفر افزود: در همین راستا و به منظور بهبود عملکرد تصفیه، اداره تصفیه خانه فاضلاب یاسوج راه اندازی شد.

 

وی عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۷ نفر نیروی اداری و خدماتی در اداره تصفیه خانه فاضلاب یاسوج مستقر هستند.

 

خواهانفر با بیان اینکه پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب یاسوج تمامی استانداردهای لازم را دارد، یادآور شد: کلرزنی خروجی این تصفیه خانه به صورت مداوم و بر اساس ضوابط های فنی در حال انجام است.

 

وی تبدیل فرایند لاگون هوادهی به لاگون فعال و تصفیه سپتاژ دو پیشنهاد از سوی مشاور برای بهبود روند کار تصفیه خانه فاضلاب هستند که حدود ۱۹میلیارد تومان هزینه در بر دارد.

معاون توسعه و بهره برداری فاضلاب شرکت آبفا کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: اقدامات لازم فنی برای رفع بوی فاضلاب در تصفیه خانه انجام شد ولی باید توجه داشت که بخش اعظم بوی نامطبوع ایجاد شده در مناطق غربی شهر یاسوج ناشی از فاضلاب های سطحی است که باید شهرداری و دستگاه های متولی نسبت به ساماندهی آنها اقدام کنند.

خواهانفر با بیان اینکه در حاال حاضر حدود ۳۷ درصد مناطق شهر یاسوج و روستاهای اقماری آن به شبکه فاضلاب وصل نیستند اظهار کرد: مطالعات اتصال مناطق سررود جنوبی به شبکه فاضلاب صورت گرفته است که نیازمند تامین اعتبار برای عملیاتی شدن است.

  وی گفت: برای ترغیب نصب انشعاب فاضلاب توسط مشترکین فاقد امتیاز فاضلاب نیز علاوه بر کارهای فرهنگی و تبلغی باید از ابزار قانونی برای الزام مشترکین به نصب انشعاب فاضلاب نیز بهره برد.

خواهانفر یادآور شد: فاضلاب مسکن مهر نجف آباد نیز با مطالعات انجام شده و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده قرار است که جمع آوری و با احداث خط انتقالی به اکبر آباد و سپس توسط یک ایستگاه پمپاز به خط انتقال اصلی فاضلاب شهر متصل شود.

تاریخ درج :  1399/5/22

تعداد بازدیدها : 13

ارسال نظر