انتقاد شدید الحن یک مدیر از روشنفکر

ندای وحدت یا علیا ستیزی

 

 به قلم: سیده فریبا حسینی

 

“وحدت یا علیا ستیزی”
در باب تاویل مدت نمایندگی جناب مهدی روشنفکر بیتی از مولانا در ذهن تداعی میشود.

پیدا نشوی به قال زیرا
تو پیدا تر ز قیل و قالی

روی سخنم با نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی است.

 

جناب آقای روشنفکر آنچنان که از داعیه و قال انتخاباتی خود نیز سراغ دارید راقم این کلام نیز جنابعالی را حتما فردی انقلابی میداند.اما لازم است خود و جنابعالی را مجدد به پنج شاخص انقلابی گری از منظر مقام معظم رهبری ارجاع و معطوف دارد.در بیان مقام معظم رهبری و در اصول و مبانی انقلابی گری ،انقلاب بر پایه ارزشها و معارف اسلامی حرکتی دائمی به سمت ارمانهای عالی و تغییر ناپذیر دارد ..مبانی انقلاب در همه شئون زندگی از جمله مسائل سیاسی حضور پیدا میکند.

 

جنابعالی حتما متوجه شعار “ندای وحدت” ای که سر دادید، هستید. حتما میپذیرید هیچ شعاری میان تهی و بی اساس قابلیت بقاء و استمرار نخواهد داشت.هیچ شعار بی محتوایی اصالت گفتمان را پیدا نخواهد کرد.شعار میبایست در عمل با نیازهای واقعی و نحوه فهم و مطالبات جامعه متناسب ، وبا هماهنگی کامل مطرح شود در غیر این صورت جز عوام فریبی و ندامت استنباطی از آن در افکار عمومی شکل نخواهد گرفت .توجه تان را به بیانات جنابتان معطوف میدارد(ندای وحدت به روایت جنابعالی تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۸) ،مکررا و در آنجا نیز تاکید کردید که از ندای وحدتی میگویید که سالیان گذشته به محاق رفته است….باید همین جا معروض داشت دقیقا به محاق رفتن آنچه را که مد نظر جنابعالی است را خودتان کلید زده اید.میدانید چرا؟
صراحتا بیان کردید ندای وحدت درصدد عبور از طایفه گرایی و تفکر ایلی مآبانه است…مکرر گفتید سیاست کنونی در بویراحمد و دنا مبتنی بر طایفه گرایی است…ندای وحدت برای عبور از طایفه گرایی و فراغت از مرزهای قومی و ایلی و جغرافیایی است…از کلامتان هویداست که ذهنیت شما متاسفانه مشحون از واژه های ایل و طایفه و تیره و نژاد و تبار بود که تا کنون در در عرصه سیاسی بویراحمد این واژه ها جایگاهی در عملکردها نداشته است….حال از شما سوال میشود چرا با تمام نیروها و ظرفیتهای خارج از حوزه ایل و طایفه مد نظر تان حتی اگر با شما همسویی آراء هم داشته اند به ستیز و مخالفت و دشمنی برخاسته اید؟…این چه تفکری است اگر به شما رای هم داده اند به صرف علیایی بودن باید بروند….این چه کاریست ‌؟….چرا علیا ستیزی را چاره ای برای استیفای حقوق ازدست رفته ی خیالی خود میدانید..؟….. پر واضح است نماینده به عنوان عصاره واقعی مردم، توانمندی و قابلیت اجرایی خود را در تراز نمایندگی ملی و تجویز و تصمیم های استانی متصور است و خود را تماما در آنچه که از آن به ” جبران مافات با انتقان از هم نوع ” یاد میشود صبح و عصر در کنار آتشدان خانه محصور نمی نماید.

 

جناب روشنفکر نیک بدانید ندای  وحدت واقعی سفلی و علیای بویر احمد مثل گذشته باقی خواهد ماند و با شعارهای پوپولیستی خدشه دار نخواهد شد.تاریخ بویراحمد آکنده از حمیت و غیرت و فداکاریهای دلیر مردان و شیر زنان نامدار بویراحمد سفلی است.مشحون از یکپارچکی و همدلی و همگامی است….علیا و سفلی عجین است.اکنون بگونه ای است که هرگز نه توان ترمیم اعتماد و ادامه تعامل نیک مردان علیا حصول خواهد شد و نه قابلیت اقناع مردم شریف و عزیز سفلی میسور .

 

در حسینیه الزهرا (س)یاسوج (آبان ۱۳۹۸) از انحصار طلبی و تمامیت خواهی گلایه کردید، در مجلس شورای اسلامی (۱ مهر ۱۳۹۹)اذعان کردید این عملکرد و رفتار شماست که مبنای قضاوت مردم برای سنجش میزان انقلابی گری است…راستی جناب نماینده از شما سوالی است.

شما با توجه به نوع نگاه و رویکردتان( در سهم خواهی و انتصابات و چینش مدیران) البته آنهم در حد توانتان و در سطح شهرستان تا کنون خود را با شاخصهای انقلابی گری تطبیق داده اید ؟

اگر پایش عملکردتان انجام شود و عملتان با شعارتان انطباق داده شود راستی ایا دچار انحصار طلبی و تمامیت خواهی و بد بینی نشده اید؟ جایگاهتان در مختصات وعده های فرمایشی تان کجاست؟چرا شما در بویر احمد و دنا با عملکردتان در حوزه چینش و عزل و انتصابات مدیران شهرستان شکاف علیا و سفلی ایجاد کرده اید؟

مگر همه ما از سفلی و علیا یکی نیستیم؟جناب نماینده شعارهای شما و شاخصهای انقلابی گری و عملکردتان در مدت نمایندگی آیا از نظر شما قابلیت جمع شدن دارند ؟ آیا در تضاد با هم نیستند ؟

 

نیک خاطرتان هست که ندای وحدت سر دادید و دلیلتان را مخالفت با مطلق گرایی و البته شیوع و رسوخ تفکر الیگارشی در احزاب ذکر کردید….راستی جناب نماینده با توجه به تمام تحرکات جنابعالی و سهامداران مشمول بحث الیگارشی واقعی و عینی آیا خود نیز برای اولین بار در شهرستان در این دام خود ساخته نیافتاده اید؟

آیا اسیر تمامیت خواهی و انحصار طلبی نشده اید؟آیا صدارت و ریاست از نوع الیگارشی خودتان در انتصابات و چانه زنیهای اداری و سیاسی شهرستانهای بویر احمد و دنا شیوع و رسوخ پیدا نکرده است؟

جناب نماینده شما که تمام و کمال به وسع زمان و توان در انحصار دایره ای، محدود محیط بوده اید، بجز دیدارهای تجربه اول با مقامات ، آیا تا کنون فارغ از پیگیریهای طایفه ای ، بواسطه توانمندیها و قابلیتهای نمایندگی خودتان ،در معادلات استانی و تصمیمهای کلان ملی ایفای نقش کرده اید ؟ میتوانید گزارشی از عملکردتان را رسانه ای کنید ؟

آیا با اقدامات انجام شده در سطح ادارات شهرستانهای بویراحمد و دنا جز ایجاد و ترویج و تفهیم دو قطبی سازی علیا و سفلی ذهنیتی برای عموم مردم شریف دو شهرستان ایجاد کرده اید ؟

 

آیا در ادوار گذشته طیف وسیعی از نخبگان اداری و سیاسی و فرهنگی و ظرفیتهای کارآمد سفلی بحق و به شایستگی در مناصب بالای مدیریتی بکار گمارده نشدند ؟

آیا به نظر شما میانگین کمیت و کیفیت ارتقاء ظرفیتهای مدیریتی حوزه سفلی در سطح استان و شهرستان در دوره چهار ساله نمایندگی شما میتواند بیشتر از میانگین در ادوار گذشته باشد ؟آیا ناخواسته شما اولین بار موجب تشتت و تفرق و انشقاق در بویراحمد نشده اید ؟

پاسخ تبعات این بدعت های نو ظهور شما را چه کسی باید در ادوار بعدی بدهد ؟ در ادوار قبل از شما توزیع فرصتها و مناصب مدیریتی را بر حسب جغرافیای منطقه مرور کرده اید ؟ از شما میپرسم عدد وحدت و همبستگیها در قیاس با ادوار گذشته برای دو حوزه سفلی و علیا را میتوانید برآورد و نتیجه عملکردتان را قضاوت کنید ؟

 

جناب نماینده از نظر نگارنده این کلام ،علیا و سفلی و ذهنیت ابتنای الیگارشی منطقه ای شما منسوخ است .به یقین در ادوار بعد از شما وحدت و یکپارچگی بویراحمد و دنا بازسازی و احیاء خواهد شد .

بنظر میرسد این قبای بالا پوش کیاست ، این اندام پر هیمنه را گرم نخواهد کرد.خلاء چهار ساله در چشم بهم زدنی برطرف و وحدت واقعی برادران و خواهران بویراحمد و دنای واحد محقق و مستمر خواهد شد.

 

جناب نماینده چه خوب بود عملکردتان منطبق با شعارهایتان در تضاد با نگاههای جزیره ای و منطقه ای و بقول خودتان الیگارشی بود.باید صراحتا گفت که قضاوت نخبگان بویراحمد علیا بر این امر صحه گذاشته که به دام طایفه گرایی و انحصار گرایی افتاده اید و بزرگان و نخبگان علیا خود نیز در سکوت و مترصد عملکردتان نشسته اند تا که چه ببینند….وعده هایی و عملکردی که با هم قابلیت جمع شدن ندارند و در تضادند،علیا ستیزی و انحصار گرایی را حتما میبینند و همگی واقفند که دیر یا زود در عرصه شطرنج سیاست استان ، بازی را واگذار خواهید کرد و در دایره محیطتان نیز عملکرد قابل دفاع پیرامونتان را نیز در کوتاه مدت عرضه نخواهید کرد.جناب نماینده، نخبگان علیا برای اولین بار به ترجمه واژه های شما و تمامیت خواهی شما مبهوت نشسته اند و سر در جیب مراقبت و تعمق دارند و در تامل و تفکرند که مگر چه شده است که برای تصدی مسئولیت هر جایگاهی از دهیاری و بخشداری روستایی در شهرستان گرفته تا جایگاههای کلان و استانی و استانداری برای هر کدام از ده تا یکصد نفر کاندیدای سفلی به صف شده اند و رقابت قربن به دشمنی میکنند و دریغ از بودن یک نفر از کاندیدای حتی پوششی از بویراحمد علیا…..این نظاره گریهای عاقلانه و در سکوت حکایت از ناگفته هایی دارد که روزی به عمل برآید . تجربه نیز معتقد است سیب سیاست بعد از چهار سال هم تا به زمین برسد هزاران چرخ خواهد زد.

ما علیا و سفلی نداریم.ما به هم وابسته ایم..کاری نکنیم که به ناخواسته ای نادانسته دامن زده باشیم.

 

تاریخ درج :  1399/11/25

تعداد بازدیدها : 1614

ارسال نظر