من و تو نسل بی‌پرواز بودیم

بیانیه  شماره 1 -22 مرداد ماه 1402

 

من و تو نسل بی‌پرواز بودیم

 

 

جلیل بهشتی//  اگرچه وضعیت اسفباراقتصادی اختلاف طبقاتی شدیدی که ناشی ازتورم زیانبارو سوء مدیریت و نبود انضباط اقتصادی و شفافیت مالی و نابرابری‌ها،اقتصاد عمومی کشوررا دچارالتهاب وتلاطم کرده است شایدبابازنگری دربعضی امور بتوان قدمی جهت اصلاح برداشت ما برای رشد وتوسعه چاره‌ای جز قانونمند کردن واقعی وضعیت موجود نداریم.

 

 شهرستان‌های بویراحمد دنا و مارگون فرصت‌های زیادی را برای رشد اقتصادی و فرهنگی از دست داده است که شایداین عقب ماندگی‌ها در بسیاری ازحوزه‌ها نیز عامدانه باشد اما این مردم هستندکه باید انحصار قومیت را بشکنند و فریب تبلیغات و شعارهای طوفانی را نخورند و دریک همبستگی وهم آرایی خردمندانه یک بار برای همیشه تکلیف رشدوتوسعه را درجغرافیای زیبا اما مظلوم شهرستانهای بویراحمد دنا ومارگون مشخص کنند.

 

 شاید مجلس دوازدهم بتواند در تعیین سرنوشت آینده استان تصویروچهره نهایی ومنظومه فکری ای  که استان را مدیریت ورهبری می‌کند،نقش حساس و مهمی ایفا کند.اکنون که در پیچاپیچ بحرانها و بن‌بست‌ها قرار داریم باید دریچه نوینی جستجو کنیم البته کسانی می‌توانند درک درست و تحلیل مناسبی از وضعیت موجود داشته باشند که باپشتوانه فکری و احساس مسئولیت و وجدان سیاسی قدم به عرصه انتخابات گذاشته اند .هرگاه مردم با اراده ومیل خود اقدام کرده‌اند معجزه‌های بی‌نظیری خلق نموده انداگرچه به دلیل عدم حضوراحزاب در کشور مردم به طور کامل قادر به شناخت دقیق برنامه‌ها ویا طرح‌های نامزدهای انتخاباتی نمی‌شونددرنتیجه تعدادی ازنامزدها به عنوان نماینده مردم از نردبان وعده های پوچ و غیرعملی، بدون اینکه توفیقی در اجرای وعده‌های خود داشته باشند به مجلس راه می‌یابند و در طرح ها و برنامه‌ها وموضع گیریها مردم را فراموش می‌کنند.

شایدپدیده توسعه وساماندهی امور اگر باردیگربازخوانی و بازآفرینی شود بتواندچهره ای بهتروشایسته‌تری از این سرزمین بسازیم.

 

کسانی که با محور طرح و برنامه و اندیشه اصلاح وترقی حرکت می‌کنند قطعاً از کسانی که با محوریت اشخاص و قائم به فرد هستند موفق‌تر خواهند بود .یک بار بیاییم نمادهای شعاری را کنار بگذاریم وحول و محور برنامه‌ها و طرح‌ها تجمع کنیم .امید است جوانان نخبه وفهیم با درایت و تدبیرمراکزتصمیم گیر اقلیت پر طمطراق را در شهرستان‌های بویراحمد دنا ومارگون با وفاق عمومی بر محور خواسته‌های مردم بی‌اثروخنثی کنند.اگر این اتحاد پولادین بین مردم صورت گیرد قطعاً از آشفتگی‌ها و دوگانگی‌ها نجات پیدا خواهیم کرد.

 

فلذا اینجانب جلیل بهشتی، دانش آموخته دورشته حقوق وزبان وادبیات فارسی ونویسنده کتابهای صدای عشایر ومهارتهای زندگی در روز آخرپیش ثبت نام دوازدهمین دوره مجلس شورا قدم به این عرصه گذاشته‌ام.

 

تاریخ درج :  1402/5/24

تعداد بازدیدها : 427

ارسال نظر