3 پروژه آبخیزداری دشتستان به زودی بهره‌برداری می‌شود

3 پروژه آبخیزداری دشتستان به زودی بهره‌برداری می‌شود

 

 

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دشتستان از اجرای سه پروژه آبخیزداری در شهرستان خبر داد.

حسین مالکی طی بازدید از پروژه های آبخیزداری در حال اجرا اظهار کرد: با توجه به خشکسالی های اخیر اجرای چنین پروژه هایی در شهرستان بسیار حائز اهمیت می باشند.
وی افزود: این پروژه ها شامل پنج مورد بند سنگی ملاتی در قالب سه پروژه آبخیزداری با هدف کنترل و مهار سیلاب و رسوبات بالا دست و همچنین تقویت و تغذیه سفره های آب زیرزمینی اجرا می شود.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دشتستان ادامه داد: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۷۳میلیارد ریال و از محل اعتبارات ملی و استانی سال ۱۴۰۱می باشند.
وی با اشاره به اعتبار پروژه‌ها بیان داشت: دو مورد بند سنگ و ملاتی حوزه نینیزک، با اعتبار ۲۴میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی با پیشرفت فیزیکی ۸۰درصدی، دو مورد بند سنگ و ملاتی حوزه تنگ ارم، با اعتبار ۲۴میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی با پیشرفت فیزیکی ۸۵درصدی و یک مورد بند سنگ و ملاتی حوزه انارستان، با اعتبار ۲۵میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی با پیشرفت فیزیکی ۵۵درصدی از جمله این پروژه‌ها محسوب می شود. همچنین در سال جاری نیز با پیگیری های انجام شده اعتبارات خوبی جهت اجرای پروژه های آبخیزداری در سطح شهرستان مصوب شده است.
حسین مالکی تصریح کرد: حجم عملیات این سازه ها در حدود چهار هزار مترمکعب و حجم استحصال سالانه آنها نیز در حدود ۵۲۰هزار متر مکعب می باشد

تاریخ درج :  1402/8/17

تعداد بازدیدها : 108

ارسال نظر