درباره ما

 
 
 
روزنامه سياسی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی صبح استان کهگیلویه وبویراحمد
صاحب امتياز : محمدعلی وکيلی
مدیرمسئول :امین وکیلی

تلفن: 07433222109 -


سامانه پیام کوتاه : 500022005252

نشانی: یاسوج - سردارجنگل جنوبی -ساختمان آرین طبقه 3